Pelerinaje Manastiri

Informatii despre manastirile si
pelerinajele din Romania


"După cum trupul fără suflet este mort,
tot aşa şi credinţa fără fapte
este moartă"
Iacob cap. 2, v. 26

Archive for the 'Manastiri' Category

Sfânta Mănăstire Cetățuia,Negru Vodă

Obşte de călugări
Hram :  Adormirea Maicii Domnului,Izvorul Tămăduirii,Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou
Localizare:  Comuna Cetățeni, jud . Argeș
Foto : Da
Potrivit tradiției locale, pe culmea abruptă de piatră, care se înalță între râul Dâmbovița și pârâul Cetățuia, a existat o cetate de rezistență zidită pe vremea ocupației romane. Cetatea ar fi fost loc de refugiu și pentru domnitorul Negru Vodă al Țării Românești, care își avea aici și o peșteră de taină numită până astăzi „Peștera lui Negru Vodă”. De la această cetate și-ar fi luat numele atât muntele, cât și satele din apropiere.
Valea stâncoasă a pârâului Cetățuia este plină de peșteri, unele naturale, iar altele scobite de sihaștrii locului,aici nevoindu-se timp de peste 40 de ani cuviosul Ioanichie, mutat către Domnul în ziua de 26 iulie 1638.
În acest locaşul Cetăţuia lui Negru Vodă, îşi vor găsi refugiul la liniştea zidurilor şi laolaltă în rugăciune cu sihaştrii, Nicolae Alexandru Voievod, Ioan Radu Negru Voievod, Vladislav Vlaicu, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab la 1634, Constantin Şerban Vodă la 1658, sfântul Constantin Brâncoveanu la 1690, din a cărui poruncă s-a pictat cel de al doilea strat în biserica din stâncă, stolnicul Constantin Cantacuzino, la 1775.

continue reading »

May 31 2017 | Manastiri | No Comments »

Sfânta Mănăstire Corbii de Piatră

Obşte de călugări
Hram :  Adormirea Maicii Domnului
Localizare:  satul Jgheaburi,  Comuna Corbi, jud . Argeș
Foto : Da
Prima atestare documentară este 23 iunie 1512, dar locașul de cult datează din timpuri mai vechi.
Printre ctitorii de seamă se numără monahia Magdalina,mătușa domnitorului Neagoe Basarab.Deşi nu a fost niciodată restaurată, biserica păstrează mari părţi de pictură: Deisis, Bunavestire, Jertfa lui Avraam, Naşterea Domnului, Întâmpinarea Domnului, Învierea lui Lazăr, Botezul

continue reading »

July 08 2016 | Manastiri | No Comments »

Schitul Găneasa

Schitul Găneasa

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“

Adresa: Com. Găneasa, jud. Ilfov

Foto : Da

Pe malul lacului Găneasa, lângă pădurea Pustnicu, la doar trei kilometri de Mănăstirea Pasărea, se află un schit de monahii închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Schitul a luat fiinţă prin generozitatea familiei Sorin şi Mihaela Marin care s-au hotărât să construiască o biserică pe propriul teren, pentru care au cerut binecuvântarea şi sfatul ierarhului locului. Astfel în 1995, cu binecuvântarea fericitului întru pomenire Părinte Patriarh Teoctist începe înălţarea sfântului locaş care va fi terminat patru ani mai târziu şi sfinţit la 13 noiembrie 1999 de către  Preasfinţitul Teodosie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. continue reading »

March 05 2015 | Manastiri | No Comments »

Sfânta Mănăstire Pasărea

Sfânta Mănăstire  Pasărea
Obşte de maici
Hram :  Sfânta Treime
Localizare:  Comuna  Brăneşti, judeţul Ilfov
Foto : Da

Fiind rugat în anul 1813 de trei călugăriţe să le facă şi lor un mic schit în pădurile din jur, stareţul Timotei de la Mănăstirea Cernica a pornit cu rugăciune alături de ele şi încă un părinte prin desişul codrului.
Pe cale, tot timpul i-a însoţit o pasăre care zbura din copac în copac şi ciripea într-un fel aparte. Când au ajuns la locul unde se află actuala mănăstire, pasărea s-a aşezat pe un stejar bătrân şi ciripea din ce în ce mai tare şi mai duios, de teamă ca nu cumva să nu fie sesizată. continue reading »

April 30 2014 | Manastiri | No Comments »

Next »