Pelerinaje Manastiri

Informatii despre manastirile si
pelerinajele din Romania


"După cum trupul fără suflet este mort,
tot aşa şi credinţa fără fapte
este moartă"
Iacob cap. 2, v. 26

Archive for the 'Manastiri' Category

Sfânta Mănăstire Cernica

Obşte de  călugări
Hram : „Sfântul  Mare  Mucenic  Gheorghe“, „Sfântul  Ierarh  Nicolae“ şi „Sfântul  Ierarh  Calinic“
Localizare: Comuna  Cernica, jud. Ilfov
Foto : Da


Situat în apropierea capitalei României lacul Cernica înconjoară  ostrovul Sfântului Nicolae care păstrează temelia bisericii  ctitorită de marele vornic Cernica Ştirbei în 1608.
Începând cu anul 1781 stareţul  Gheorghe  ucenic al Sfântului Paisie Velicikovski de la Neamţ va reface obştea risipită din pricina războaielor şi a ciumei rezidind biserica.
În  ostrovul Marelui  Mucenic  Gheorghe între anii 1831-1832  Sfântul Ierarh Calinic şi arhiereul  Ioanichie Stratonichios înalţă o biserică în cinstea Sfântului  Gheorghe. continue reading »

January 26 2014 | Manastiri | 2 Comments »

Sfânta Mănăstire Pissiota

Obşte de maici
Hram :  Naşterea  Maicii Domnului
Localizare:  Comuna  Poienarii Burchi, judeţul Prahova
Foto : Da

Este ctitorită între anii 1928-1929 de omul de aleasă cultură, ing. Nicolae Pissiota  şi soţia sa Zoe Pissiota pe moşia cumpărată de la familia generalului Gheorghe Angelescu , nume de rezonanţă în istoria războiului de la 1877. continue reading »

November 18 2013 | Manastiri | No Comments »

Sfânta Mănăstire Sitaru

Obşte de călugări
Hram : Sfântul Ierarh Nicolae
Localizare: Sat Sitaru , Comuna  Grădiştea, judeţul  Ilfov
Foto : Da

Sihaştrii din adâncul Codrilor Vlăsiei prin secolul al XVI-lea au ridicat pe o movilă din mijlocul apelor Ialomiţei o bisericuţă de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae“. După un timp, s-a dărâmat. Apoi, la 1627, marele vornic şi logofăt Jupân Papa Greceanu, străbunicul Sfântului Constantin Brâncoveanu, a zidit cu doamna sa Elena biserică de piatră şi chilii. continue reading »

September 16 2013 | Manastiri | No Comments »

Sfânta Mănăstire Căldăruşani

Obşte de călugări
Hram : Sfântul  Mare  Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul
Localizare: Sat Lipia , comuna Gruiu, judeţul Ilfov
Foto : Da

Despre existenţa unei sihăstrii la Căldăruşani mărturiseşte un hristov din 1615,emis în cancelaria voievodului Radu Mihnea.
Matei Basarab aflat în conflict cu Vasile Lupu domnitorul Moldovei,trecând prin aceste locuri,hotărăşte să zidească pe locul  vechiului  schit de lemn, o biserică din piatră.
Biserica   zidită  între 14 iulie- 20 octombrie 1638, se înrudeşte  din punct de vedere arhitectural cu bisericile  Mănăstirilor  Dealu şi Curtea de Argeş, având  un plan treflat, cu abside laterale şi trei turle, una deasupra naosului şi două deasupra pronaosului.
Împodobită cu un bogat repertoriu iconografic, biserica a fost pictată în tehnica fresco în 1638 şi 1775, fiind reparată  în 1817 de monahii pictori din mănăstire, în 1915 de  Dimitrie Belizarie, iar în 1942 de Cantini şi Ioan Musceleanu, din pictura originală nemaipăstrându-se decât tablourile votive în care sunt reprezentaţi Matei Basarab şi soţia sa Elina Doamna. continue reading »

June 21 2013 | Manastiri | No Comments »

« Prev - Next »