Prima Pagină | Cine Suntem | Obiective | Cum Poţi să ajuţi | Comunitate | Membrii | Contact

Organizarea Asociaţiei "Faptele Credinţei"

 

PREŞEDINTE DE ONOARE


VASILE CRISTIAN NIŢA 

CONSILIUL DIRECTOR

D-na jurist NICU ORĂŞANU GABRIELA VICEPREŞEDINTE
D-na NIŢĂ ELENA CAMELIA VICEPREŞEDINTE
D-nul POPA GHEORGHE CRISTIAN VICEPREŞEDINTE
D-na TOMA GEORGETA SECRETAR

 

COMISIA DE CENZORI

D-na COSTACHE MARIA PREŞEDINTE
D-na VINTILESCU EUFRUSINA VICEPREŞEDINTE
D-na NAN TIA VICEPREŞEDINTE

 

COMISIA ADMINISTRATIV-JURIDICĂ

 • Plan strategic pentru perioada 2010-2015
 • Carta privind drepturile beneficiarilor
 • Activitate de identificare şi evaluare a cazurilor sociale
 • Selecţia beneficiarilor
 • Încheierea de parteneriate publice şi private
 • Propune infiinţarea altor sucursale
 • Buget, finanţe
 • Campania 2%

Coordonator
Doamna Jurist Nicu Oraşanu Gabriela

 

COMISIA SOCIALĂ

 • Se ocupă de ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor şi a vârstnicilor prin voluntari
 • Organizează dezbateri cu grupuri în vârstă
 • Recomandă voluntari în vederea formării de personal calificat care să ofere îngrijire la domiciliu persoanelor asistate

Coordonator
Doamna Niţă Elena Camelia

 

COMISIA PENTRU TINERET

 • Promovează cartea religioasă şi filmul religios în rândul tinerilor
 • Organizează pelerinaje, excursii şi tabere de tineret cu caracter creştin
 • Invită personalităţi pentru conferinţe adresate tinerilor
 • Iniţiază şi sprijină editarea de pliante, monografii, cărţi duhovniceşti
 • Susţine distribuirea lor gratuit in spitale, şcoli, grădiniţe
 • Iniţiază burse de studiu şi ajutorare pentru elevii merituoşi şi pentru cei din familii cu posibilităţi materiale modeste
 • Massmedia

Coordonator
Domnul Popa Gheorghe Cristian

 

SECRETARIAT

 • Elaborează şi supune aprobării Consiliului Director Regulamentul de ordine interioară şi atribuţiile personalului
 • Întocmeşte procesele verbale
 • Lucrări de secretariat
 • Evidenţa membrilor

Coordonator
Doamna Toma Georgeta

"După cum trupul fără suflet este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă"
Iacob cap. 2, v. 26

Noutati

Accesaţi această rubrică pentru a afla ultimele noutăţi despre programele desfăşurate de Asociaţia "Faptele Credinţei"!


Pelerinaje Manastiri
Parohia Balta Alba

Doneaza Online


Binefăcători:

Sfanta Manastire Frasinei

Sfânta Mănăstire FrăsineiParteneri Media:

Radio Campus Slobozia


Sponsori:

Evi Tour - Agentie de Turism