Prima Pagină | Cine Suntem | Obiective | Cum Poţi să ajuţi | Comunitate | Membrii | Contact
Patriarhia Romana

Patriarhia Română

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Parohia Cosâmbeşti

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Satul Cosâmbeşti este aşezat sub coasta, pe malul drept al râului Ialomiţa, la 5 km. de Municipiul Slobozia, de o parte şi de alta a drumului judeţean Sobozia - Tăndărei şi are legătură prin acest drum cu satele Gimbăşani şi Mărculeşli. Ca dată certă a existenţei satului se poate lua anul 1742 când este atestată prima biserică.

Actuala Biserică cu hramul Sf. Ierarh Nicolae a fost construită de obştea satului intre anii 1859 -1861 în timpul domnitorului Alexandru loan Cuza, cu binecuvântarea Mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei.

Biserica este construilă din zidărie portantă. Cărămida folosită a fost cea de tip "oltenesc" de mici dimensiuni.

Lucrările de pictură s-au finalizat la 3 iulie 1861 de Nicolae Zugravul iar târnosirea bisericii  s-a făcul de către protoierul Gheorghe Sachelarie.

în urma cutremurului din 1940 când biserica a suferit avarii serioase s-au executat reparaţii la tencuieli interioare şi exterioare şi s-a zugrăvit biserica la exterior.

În anul 1965 locaşul de cult a fost electrificat, iar intre anii 1966-1967 pictura a fost restaurată de pictorul Toma Lăscoiu din Bucureşti. În anul 1988 a fost zugrăvită la exterior.

Seismele din 1977, 1986, 1990, acţiunile negative ale infiltraţiilor de apă, degradarea invelitorii de tablă impuneau necesitatea executării unor lucrări de consolidare pentru a se evita prăbuşirea bisericii. S-a intocmit documentaţia necesară obţinându-se Autorizaţia de construire.

La data de 18.07.1997 s-a produs prăbuşirea pereţilor din partea de nord în întregime şi parţial a celui estic producându-se avarii serioase la turlă, acoperiş, pictură, mobilier.

Parohia Cosâmbeşti
Parohia Cosâmbeşti

S-au efectuat în perioada 1997-2002 de către firma S.C. Casecom Slobozia condusă de Domnul Ing. Gherman Florin următoarele lucrări: refacerea zidurilor nordic şi estic, centuri şi simburi la cel sudic şi vestic, refacerea şarpantei şi a turlei, învelitoarea fiind executată din tablă zincată, executarea pardoselii cu 30 cm. peste cota iniţială de călcare.

Parohia Cosâmbeşti
Parohia Cosâmbeşti

 

Dezvoltată pe un plan dreptunghiular cu o turlă de lemn tencuită pe pronaos, biserica conţine părţile tradiţionale: pronaos, naos şi sfântul Altar.

Pronaosul de formă dreptunghiulară este despărţit de naos prin trei arce de zidărie, bolta pronaosului fiind o structură de metal de forma unui semicilindru cu axul în sens longitudinal.

Naosul este de asemenea de formă dreptunghiulară cu o cupolă dintr-o structură metalică sprijinită pe pandantivi (unghiuri sferice).

Sfântul Altar, semicircular atât la exterior cât şi la interior este acoperit de o structură metalică sub forma unei bolţi sferice.

Biserica are o lungime de 18,34 m, lăţimea de 9 m şi înălţimea de 16 m.

biserica din Cosambesti

Pictura interioară a fost executată în tehnica frescă în perioada 2002-2004 de pictorul bisericesc Ristea Nicolae din Feteşti, instalaţia electrică de S.C. Puchi Electro Slobozia iar mobilierul din lemn de stejar a fost confecţionat în comuna Vânători-Neamţ de meşterii Cosofreţ şi Cristei.

Prin bunăvoinţa Domnului Ministru lonuţ Popescu s-au obţinut fondurile pentru ridicarea clopotniţei iar între anii 2005-2006 cu ajutorul P.C. Arhim. Neonil stareţul Sfintei Mănăstiri Frăsinei s-a construit şi pictat pridvorul.

 

În ianuarie 2007 cu sprijinul financiar venit din partea Consiliului local Cosâmbeşti, Sfintei Mănăstiri Petru Vodă, Asociaţiei "Faptele Credinţei", familiei Vasilief, enoriaşilor şi al binecredincioşilor de pretutindeni s-a realizat instalaţia termică folosindu-se o centrală electrică alimentată trifazic.

Slujba de Târnosire a fost savârsita de Preasfintitul Dr.Damaschin, Episcopul Sloboziei si Calarasilor în anul mântuirii 2007, luna octombrie, ziua 21 în fruntea unui ales Sobor de Preoti si Diaconi.

Pentru activitatea desfasurata în Ogorul Domnului timp de 23 de ani , reparând 3 biserici si cumparând casa parohiala în Cosâmbesti, Preacucernicul Parinte Paroh Cristian Vasile Nita a fost distins cu rangul bisericesc iconom.

 

Binecuvântează Doamne pe toţi care iubesc frumuseţea Casei Tale!

Paroh,
Pr. Niţă Vasile Cristian

Noutati

Accesaţi această rubrică pentru a afla ultimele noutăţi despre programele desfăşurate de Asociaţia "Faptele Credinţei"!


Pelerinaje Manastiri
Parohia Balta Alba

Doneaza Online


Binefăcători:

Sfanta Manastire Frasinei

Sfânta Mănăstire FrăsineiParteneri Media:

Radio Campus Slobozia


Sponsori:

Evi Tour - Agentie de Turism