Prima Pagină | Cine Suntem | Obiective | Cum Poţi să ajuţi | Comunitate | Membrii | Contact

Membrii Asociaţiei "Faptele Credinţei"

Art.17 Calitatea de membru al asociaţiei poate fi obţinută de orice persoană fízică, majoră, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, cetăţenie, convingeri politice sau religioase care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • şi-a manifestat dorinţa în acest scop;
 • şi-a luat obligaţia să respecte actul de constituire şi statutul asociaţiei;
 • declară că face tot ce depinde de el pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei. Calitatea de membru nu este transmisibilă.

Art.18 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să facă parte din organele asociaţiei;
 • să se retragă din asociaţie, dar fără dreptul de a solicita restituirea cotizaţiei sau a celorlalte donaţii făcute;
 • să li se acorde calitatea de membru de onoare dacă aduc contribuţii importante de ordin moral sau material

Art.19 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să cunoască şi să respecte prevederile statutului;
 • să achite cu regularitate cotizaţiile;
 • să participe la activităţile asociaţiei şi să-şi pună competenţa în slujba realizării scopurilor asociaţiei;
 • să participe cu propuneri la întocmirea programelor;
 • să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei

Art.20 Membrii asociaţiei îşi pierd calitatea prin:

 • nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul statut;
 • săvârşirea unor fapte ilegale, nedemne şi neloiale faţă de asociaţie, membrii acesteia sau societatea civilă;
 • neplata obligaţiilor băneşti pe o perioadă de un an consecutiv;
 • prin cererea adresată adunării generale;
 • prin deces;
 • neparticiparea timp de doi ani la nici o activitate a asociaţiei.

Dacă doriţi să sprijiniţi programele noastre, vă invităm să deveniţi membri ai Asociaţiei "Faptele Credinţei", completând următorul formular:

Descarcă această cerere

Noutati

Accesaţi această rubrică pentru a afla ultimele noutăţi despre programele desfăşurate de Asociaţia "Faptele Credinţei"!


Pelerinaje Manastiri
Parohia Balta Alba

Doneaza Online


Binefăcători:

Sfanta Manastire Frasinei

Sfânta Mănăstire FrăsineiParteneri Media:

Radio Campus Slobozia


Sponsori:

Evi Tour - Agentie de Turism